De geboorte van nummer 18
Tijdens de laatste uren van 29 april, konden we de geboorte van een zonnevlek meemaken. Zelfs al voor de zonnevlek een naam kreeg, liet ze al van zich horen, welliswaar in de vorm van een kleine B-zonnevlam zoals het babys betaamd. De zonnevlek groeide echter als een kool en tooide zich met een complexe magnetische configuratie. 1 en 2 mei bleken de hoogtepunten van haar carriere te zijn, althans tijdens deze rotatie.
Version franaise/English Version gepost op 6 mei, 2004
Fragment van het weekverslag van 26 april tot 2 mei:
Op 29 april verscheen plots een zonnevlek met het nummer 18 (NOAA 0601) zomaar uit het niets en groeide zeer snel uit tot een beta-configuratie. De evolutie van deze groep kan zeer goed gevolgd worden in een MDI-film. De groep maakte zijn intrede met een B2.2 zonnevlam op 30 april om 22:12 UT at S11W21. De groep liet tweemaal van zich horen tijdens een complexe actieve periode op de eerste en de tweede mei. De grootste zonnevlammen waren respectievelijk een C9.5 en een C8.3.

SOHO/MDI toont de magnetische structuur van het zonneoppervlak. De zwarte en witte vlekken duiden op een hoge concentratie van magnetische veldlijnen die in of uit het oppervlak priemen. Een MDI-foto is eigenlijk een kleurgecodeerde figuur die de polariteit van elk stukje van de zon laat zien. Een zonnevlek (een donkere vlek in een foto in zichtbaar licht) of een actief gebied (een lichte vlek met lusvormige structuren in een EUV-foto, zoals gemaakt kunnen worden met SOHO/EIT) zijn gelinkt met deze zwart/wit vlekken.

De manier waarop de 2 polariteiten van een zonnevlek al dan niet door elkaar lopen, wordt uitgedrukt door een Griekse letter. Zonnevlek 18 werd 'beta' genoemd vermits de groep zowel een positieve als een negatieve magnetische polariteit vertoonde die gescheiden konden worden door een simpele denkbeeldige lijn. Er was echter een periode tussen 2 en 3 mei waarin nummer 18 tekenen van een beta-delta configuratie vertoonde: enkele kleine zwarte (witte) stippen waren in de witte (zwarte) gebieden binnengedrongen.

Klik op de figuur om een SOHO/MDI film te zien over de geboorte, het leven en het verdwijnen van de vlek achter de westrand van de Zon.