De link tussen een CACTus en een CME

CACTus is echter geen plant, maar de naam van de software die werd ontwikkeld door het SIDC-team. Deze 'Computer Aided CME Tracking' software kan op een autonome manier coronale massa ejecties uit een reeks LASCO (coronograaf aan boord van SOHO) beelden halen.

10 mei detecteerde CACTus een partiële halo CME. Er is echter slechts een kleine kans dat deze CME de aarde bereikt en het magnetisch veld verstoort.

Nederlandstalige versie / Version franaise gepost op 6 mei, 2004

In de eerste ring het dichst bij de Zon en waar 10 mei in gemarkeerd staat, zie je aan de rechterkant een witte lijn die bijna de halve Zon omspant. Deze lijn is een niet echt de CME maar slechts een pictorale voorstelling ervan. De halo CME van 7 mei is ook nog steeds zichtbaar in de figuur. Zowel in ACE-data als SOHO/CELIAS metingen is een schok zichtbaar in de grafieken van verschillende fysische grootheden versus tijd. Een schok kan eventueel duiden op de aankomst van een CME die langsheen ACE en SOHO passeren en zo op de aarde botsten. Met deze 7-mei-CME in onze gedachten verwachten we niet dat de 10-mei CME geoeffectief zal zijn, als ie al aankomt.

Web-Presto van 11 mei 2004:
Een partiële halo CME werd door CACTus (Computer Aided CME Tracking software, ontworpen door het SIDC) waargenomen op 10 mei, 04:50 UT. De CME heeft een angulaire breedte van 148 graden. Dit betekent dat de CME minder dan de helft van de Zon omvat. Ter vergelijking: een mooie totale halo CME heeft een angulaire breedte van 360 graden en omvat zo gans de zonneschijf. Je kan altijd een kijkje nemen naar de downloodbare Solar Weather Browser (link SWB) voor een verhelderende figuur. De CME is waarschijnlijk geassocieerd met een B1.9 zonnevlam die piekte om 03:55UT en afkomstig was van het actief gebied met NOAA nummber 0604.


Klik op het LASCO beeld om een film van de CME te zien. De CME is voor het eerst zichtbaar in het C3 veld om 06:42 UT in de zuid-west hoek (rechts-onderaan)..

Wat is de Solar Weather Browser?
De Solar Weather Browser (SWB) is een recent ontwikkeld software pakket dat een overzicht van een brede waaier van Ruimte Weer data aanbiedt. Zowel de huidige als de condities van de Zon en de heliosfeer in het verleden zijn beschikbaar. Het mooie en het nieuwe eraan is dat beelden en data over elkaar kunnen 'geplakt' worden, veel combinaties zijn hier mogelijk. De SWB is gebruiksvriendelijk.
In de linkse figuur gebruikten we een EIT 195, daarbovenop een CACTus CME output en als laatste laag een NOAA H-alpha plage data-set. Voorspellers kunnen dankbaar gebruik maken van de SWB als grafische voorstelling van de verschillende data. Daarenboven is de SWB een uitgebreid archief.