De verspreiding van meetstations
Elke eerste dag van de maand, wordt het maandelijks zonnevlekken bulletin gemaakt en verspreid. Data van een heleboel meetstations verspreid over de ganse wereld, worden gebruikt om het 'Internationale Zonnevlekkengetal' te berekenen.
English version / Version française meer gepost op 14 juni, 2004

In 1849, stelde Wolf van het Zürich Observatorium de formule: R=K(10 G + S), met S het aantal zonnevlekken, G het aantal zonnevlekkengroepen, voor. Deze wordt nu wereldwijd gebruikt. De kwaliteitsindex 'K' is later geïntroduceerd om de resultaten van verschillende waarnemers, plaatsen en telescopen te kunnen vergelijken. De factor 'K' zorgt ervoor dat elke waarnemer vergelijkbaar is met Wolf; net alsof hij dezelfde ogen zou hebben, dezelfde telescoop en vanuit dezelfde plaats zou waarnemen. De taak van het SIDC bestaat erin om gegevens van zoveel mogelijk stations te verzamelen, voor elk van hen de gepaste 'K' te berekenen en uiteindelijk het International Zonnevlekkengetal Ri te bekomen op een statisch verantwoorde wijze. 
Het zonnevlekkengetal is de oudste index voor de zonneactiviteit. Door middel van deze index kon men reeds diepgaand onderzoek voeren naar het gedrag van de Zon op lange termijn. Van deze index beschikt het SIDC immers over een uitgebreid historisch archief.
In 2003, zonden 82 stations ons regelmatig maandelijks hun waarnemingen van het zonnevlekkengetal. Al deze stations leverden een waardevolle bijdrage voor het berekenen van het Internationaal Zonnevlekkengetal. Hun inspanningen worden erg gewaardeerd.
De figuur hierboven toont ons waar de meetstations in Europa liggen. In België stuurden 11 stations ons in 2003 regelmatig hun waargenomen zonnevlekkengetal. Je kan op de figuur klikken voor een vergroting. Op bovenstaande wereldkaart kan je de verspreiding van de meetstations of de verschillende continenten aflezen. Hier eveneens, klik op de figuur voor een vergroting.