SPIRIT helpt ons in tijd van nood
Vanaf 22 september, 22:00UT tot 3 Oktober, 10:00UT, kon de EIT telescoop aanboord van de SOHO satelliet ons geen beelden van de Zon doorzenden. SPIRIT beelden van de CORONAS-F satelliet hielpen ons uit de nood.
English  version /Version franšaise gepost op 7 Oktober 2004

Van tijd tot tijd moeten we ons als voorspellers neerleggen bij het feit dat de 'Extreme ultraviolet Imaging telescope' (EIT) niet beschikbaar is vanwege een zogenaamde 'CCD BAKEOUT'. De detector van EIT wordt gedurende de ganse operatie op een constante temperatuur van -67░C gehouden. Bij deze zeer lage temperatuur kan de camera condenseren. Tijdens zo een bake out, wordt de detector opgewarmd zodat de condensatie verdwijnt.

Wellicht denk je dat we totaal verloren zijn tijdens zo een periode. Leuk is anders. Maar de SPIRIT telescoop aan boord van de CORONAS-F satelliet helpt ons hier uit de nood.

De CORONAS-F satelliet werd op 31 juli 2001 gelanceerd en zal een oogje in het zeil houden tijdens de dalende fase van de 11-jarige cyclus. CORONAS is een internationaal project met de Russische en Ukra´nse ruimtevaart maatschappij als partners. Wij zijn vooral ge´nteresseerd in het instrument SPIRIT vermits deze de Zon waarneemt in XUV-straling, net zoals EIT. De blauwe SPIRIT figuur rechts stelt de Zon voor in 175 , terwijl de EIT-figuur links werd genomen in 171┼. Beide golflengten liggen zeer dicht bij elkaar.