Een globaal dalende trend versus een locale stijging
Nog steeds bevinden we in de dalende fase van de cyclus die de Zon reeds ingezet heeft sinds 2000. Dit wordt duidelijk door onder meer de 10cm flux. Nochtans geeft een grote zonnevlek een stevige opwaartse duw aan de huidige 10cm flux-curve.
English version/Version franaise gepost op 14 january 2005
Sinds de piek in zonneactiviteit in 2000 ( we hadden nog een kleinere tweede piek in 2002), zijn we nog steeds op weg naar het zonneminimum ergens in 2006. Deze trend is duidelijk in de linkse figuur waar je de dagelijkse gemeten 10cm flux voor de jaren 2003 en 2004 kan zien. De 10cm flux is de totale straling van de Zon met die bepaalde golflengte (10,7 cm) en wordt hier op aarde gemeten.  Deze flux is een goede maat voor de zonneactiviteit (ga snel naar 'the solar highlight' 'the day the sun had no spots'). De rode rechte lijn is een lineaire fit door de grillige zwarte curve. Deze rode lineaire fit is de beste benadering van de zwarte door een rechte lijn. De richtingscoefficient (rood nummer) is negatief. Dit wil zeggen dat de rechte daalt, hetgeen we moeten hebben in de dalende fase van de cyclus.

Als we een kleinere periode in tijd onder de loep nemen, kan de 10cm flux wel degelijk stijgen, zoals duidelijk wordt in de zwarte curve. Deze flucturende tendens komt overeen met de rotatie van de Zon rond haar eigen as. Sinds 10 januari 2005, zien we een vrij spectaculaire opwaartse sprong van de 10cm flux. Deze is hoofdzakelijk te wijten aan de verschijning en groei van de zonnevlekkengroep nr 05 (NOAA 0720). De MDI-figuur rechts verbergt een film over de evolutie van de magnetische configuratie van deze groep (zwart-witte vlek in de noordelijke hemisfeer).