Het seizoen van protuberans-uitbarstingen
In de periode rond het zonneminimum, hebben we minder zonnevlekken, minder zonneuitbarstingen, minder CMEs. Als er dan al CMEs zijn, komen ze dikwijls voort van een uitbarsting van een protuberans.
English version /Version française gepost op 28 april 2005
see a movie
SOHO/EIT 304Å is een instrument dat protuberansen en eventuele uitbarstingen duidelijk kan weergeven. Een protuberans wordt afgebeeld als een donkere lijn op de zonneschijf. Wanneer deze uitbarst op de rand van de zonneschijf, zien we grote orange slierten. Dit is het plasma van de protuberans dat weggeslingerd wordt.
Bovenstaande figuren zijn momentopnames van uitbarstingen op 21, 22, 24, 25, 26 en 27 april (klik erop voor een vergroting). Die van 25 april werd door CACTus gedetecteerd als een gedeeltelijke halo CME in de zuid-west richting. Deze CME was echter traag en moeilijk zichtbaar in LASCO en veroorzaakte bijgevolg geen geomagnetische verstoringen.