1 juni: berekening van Ri
Elke eerste dag van de maand wordt het voorlopige Internationale Zonnevlekkengetal berekend uit observaties die wereldwijd verricht werden.
English version /Version franaise gepost op 2 juni 2005
Het SIDC is het Wereld Data Centrum voor het Internationale Zonnevlekkengetal. Eén van onze taken op elke eerste dag van de maand, is het berekenen en versturen van het voorlopige dagelijkse en maandelijks-gemiddelde Internationale Zonnevlekkengetal en een korte termijn voorspelling ervan. Waarnemers, zowel amateurs als professionele stations zenden ons hun dagelijks waargenomen Wolfgetal van de voorbije maand. Het Wolfgetal, ingevoerd door Johann Rudolf Wok-lf, is per definitie 10G+S, met G het aantal zonnevlekgroepen en S het aantal zonnevlekken.
Op een statistisch verantwoorde manier wordt het Internationaal Zonnevlekkengetal Ri berekend als een soort gewogen gemiddelde van alle binnengekregen gegevens die worden aangepast aan de kwaliteit van de waarneming. Ri is gedefinieerd als K(10G+S) met de kwaliteitsfactor K. Elke waarnemer of station heeft zijn persoonlijke K.. De factor K zorgt ervoor dat elke waarnemer vergelijkbaar wordt met Wolf: met dezelfde ogen, dezelfde telescoop, dezelfde condities om waar te nemen...
De getallen die we de eerste van de maand versturen zijn voorlopige getallen. Slechts wanneer alle waarnemingen ons bereikt hebben, kunnen we de definitieve Ri bepalen. Deze worden 4 keer per jaar gepubliceerd het 'SIDC News'.

De linkse grafiek toont ons het voorlopige Internationaal Zonnevlekkengetal voor mei 2005 zoals ze werden berekend op 1 juni 2005. Het zonnevlekkengetal is 1 van de indices die een maat geven voor de zonneactiviteit: als de zon gevlekt is, kunnen we meer zonnevlammen verwachten.