Gedeeltelijke Zonsverduistering op 3 oktober
De zonnetelescoop van het SIDC betrapte de maan voor de zon. Het resultaat in zichtbaar licht en op de H-alpha golflengte wordt hieronder getoond.
English Version /Version franaise posted on Oct 3, 2005

De linkse/bovenste foto is genomen met een H-alpha filter, terwijl de foto rechts/onderaan de zon voorstelt zoals wij haar zien, in zichtbaar licht. Klik op de figuren om ze te vergroten. Van zodra de volledige sequentie met correcte centrering beschikbaar is, zal ze op deze pagina’s geplaatst worden. Het programma om te centreren is op dit moment in de war omdat een groot oppervlak van de zonneschijf verduisterd is en de zon niet rond meer lijkt te zijn.