Op weg naar een zonneminimum
Zo actief als de zon was in september, zo rustig is ze nu. Zowel de 10 cm flux als het Internationaal Zonnevlekkengetal wijzen in de richting van een zonneminimum.
English Version /Version franaise posted on Nov 8, 2005

Zowel de radioflux op 10 cm als het zonnevlekkengetal zijn indices voor de activiteit van de zon. De radioflux van de zon op 10 cm is een maat voor de storing die door de zon wordt uitgestuurd op een golflengte van 10.7 cm (frequentie rond 2800Mhz) en wordt hier op aarde gemeten. Het Internationale Zonnevlekkengetal is een gewogen gemiddelde van alle Wolfgetallen waargenomen door verschillende observatoria. Het Internationale Zonnevlekkengetal wordt berekend in het SIDC, het «World Data Center for the Sunspot Index». Deze index voor de zonneactiviteit heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot aan het begin van de 17e eeuw toen Galileo Galilei begon met regelmatige waarnemingen van de zonnevlekken.

Een indicatie voor de extreem lage graad van activiteit was het aantal dagen zonder zonnevlekken in de maand oktober 2005. In de voorlopige Internationale Zonnevlekkengetallen hebben we 6 dagen met een waarde voor Ri gelijk aan nul. De flux op 10 cm, bereikte een maximum van slechts 83 sfu (solar flux unit) op 4 oktober en daalde tot 72 sfu op 26 en 27 oktober. Deze variatie van slechts 9 sfu over de hele maand is erg klein vergeleken met de fluxveranderingen in september, toen het maximum 118 sfu en het minimum 72 sfu was. Een blik op de grafiek links toont meteen de gestage daling in de zonneactiviteit in de maand oktober.