Bedreigt het Ruimteweer de astronauten van het ISS?
De Aarde en haar satellieten liggn onder aanval van een protonstorm. De >10MeV proton flux overschreed de drempel van 10 deeltjes verschillende keren sinds 06 Dec. Op 09 Dec werd de Space Shuttle gelanceerd en bracht hij meer mensen naar het international ruimtestation. Ze keren terug op 21 Dec.
English version gepost op 15 december, 2006

Volgens de NOAA Ruimteweerschaal , hebben we nu te maken met een S1 zonneradiatiestorm. Deze schaal is enkel gebaseerd op de >10MeV flux curve, andere fysische kwantiteiten worden niet meegerekend. De biologische invloed van een S1 event wordt omschreven als ‘geen’.

Vanuit dit standpunt is de astronaut niet in gevaar. Maar niet alle fysica komt voor in dit plaatje. Er zijn veel meer factoren die de graad van gevaar bepalen. Een voorbeeld: de tijdsduur van blootstelling aan hoog-energetische straling is ook relevant. Nog een voorbeeld: een hoog energetisch deeltje slaat in op het ruimtetuig. Het materiaal waaruit het ISS is gemaakt, produceert daarop een secundair deeltje dat schadelijker kan zijn dan het eerste deeltje.

Het punt is dat de exacte invloed op de gezondheid van de mens nog niet gekend is. Wees gewoon voorzichtig wanneer je in de ruimte bent! Ik vertrouw het alvast niet.

De bovenstaande afbeelding toont de flux van protonen met een energie boven 10 MeV, 50 MeV and 100 MeV. eV is een maateenheid voor energie. Een deeltjesflux toont aan hoeveel deeltjes een bepaalde oppervlakte per seconde doorkruisen. Het is de GOES satellite die deze protonflux meet.