In memorandum: Pierre Cugnon, 1940-2004
Tot onze grote spijt moeten we berichten dat Pierre Cugnon is overleden op 18 oktober, tengevolge van complicaties na een hartoperatie.
English version / Version française
Pierre Cugnon werd geboren op 17 april 1940 in Bertrix, een klein stadje in de Belgische Ardennen. Hij werkte gedurende nagenoeg zijn volledige wetenschappelijk loopbaan in het departement zonnefysica van de Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB). Na zijn studies aan de universiteit van Luik, waar hij een doctoraat behaalde in het vakgebied interstellaire polarisatie, werd hij benoemd in het departement zonnefysica in 1968. In eerste instantie werkte hij aan fotosferische en chromosferische waarnemingen vanuit de waarnemingskoepel in Ukkel, waarna hij een programma van coronale polarimetrie ontwikkelde wat er toe leidde dat hij persoonlijk deelnam aan 4 expedities naar totale zonsverduisteringen in de periode 1980 tot 1998. In 1990 leverde Pierre een essentiële bijdrage aan de realisatie van een Belgische participatie in het instrument EIT op de SOHO ruimtemissie. Onder zijn impuls groeide gedurende het voorbije decennium het onderzoeksteam zonnefysica van de KSB uit tot een grote groep die prominent aanwezig is in het onderzoek van de zon vanuit de ruimte.

In 1994 werd Pierre Cugnon gelijktijdig Departementshoofd en directeur van het Sunspot Index Data Center (SIDC), in 1981 opgericht binnen de Sterrenwacht. Gedurende het voorbije decennium investeerde hij een groot deel van zijn tijd en energie in de leiding van het team en de dienst, een taak welke hij met veel toewijding verrichtte en waarin hij zijn persoonlijke visie en bijdrage nalaat. Hij ontwikkelde bijvoorbeeld samen met K. Denkmayr de ‘Combined Method’ die nu nog steeds gebruikt wordt voor de voorspelling van de zonnevlekkenindex, en voerde een kwaliteitscontrole in voor de gegevens verspreid door het SIDC. Een belangrijke volgende stap was de integratie in het SIDC van het Europese Regional Warning Center van ISES, voorheen gevestigd te Parijs-Meudon. Sindsdien heeft dit operationeel centrum voortdurend haar activiteiten uitgebreid onder de nieuwe naam “Solar Influences Data Analysis Center”. In dit kader was Pierre Cugnon ook een actief lid van verschillende comités en organisaties (waaronder IAU Commissie 10, ISES, FAGS, URSI en CRAF).

Hij zal eveneens in onze herinnering blijven voor zijn rijke cultuur en de bescheiden, begripvolle en geduldige wijze van interactie met zijn collega’s en leiding van het team. Pierre Cugnon laat een echtgenote en twee dochters achter.