X17 Waarschuwing!
Gisteren, op 7 september, nam de GOES-satelliet een sterk toegenomen flux van X-stralen waar. De curve steeg tot X17, het saturatieniveau van de satelliet! Volgens het IPS is dit in de statistieken de vierde grootste zonnevlam sinds 1976.
English Version /Version franaise posted on Sept 8, 2005

De SXI, de «Solar X-ray Imager» aan boord van GOES, nam de zonnevlam waar (zie onderaan voor een beeldfragment). Ze kwam van de oostelijke kant van de zonneschijf. De brongroep, die in de voorbije week waarschijnlijk verantwoordelijk was voor verschillende achterwaartse CME’s, werd gisteren 37 (Catania) en 0808 (NOAA) gedoopt. Jammer genoeg waren LASCO en EIT, instrumenten die de zon en haar omgeving in beeld brengen en gemonteerd zijn op SOHO, niet beschikbaar. Dit maakt iedere schatting van de bijbehorende CME moeilijk. Maar, omwille van de positie van de groep van zonnevlekken, weten we dat de CME hoofdzakelijk naar het oosten is gericht. Op dit ogenblik is er ook een «proton-event» aan de gang (zie link onderaan). De vorm van de curve toont dat de toename in de flux vooral door de CME op gang werd gebracht. De grafiek nam gestaag toe. Indien de protonen versneld zouden worden door de zonnevlam zelf, zou de curve zeer steil zijn.

De figuur links is gemaakt met beelden genomen door de SXI en toont het verschil tussen 2 waarnemingen. Dit wordt een «difference image» genoemd en toont wat er veranderd is ten opzichte van het vorige beeld. De zonnevlam is duidelijk zichtbaar. Onderaan wordt de grafiek van de X-stralenflux, zoals die wordt gemeten door GOES, getekend. Er is duidelijk te zien dat het saturatieniveau wordt bereikt: GOES kan niet meer straling aan.

GONG, een netwerk van zonneobservatoria op aarde, toont in haar magnetogrammen een glimp van de groep en het ziet er zeker een veelbelovende groep uit. Zie onderaan voor een magnetogram.

We verwachten nog steeds meer activiteit en grotere gevolgen wanneer de groep zal roteren naar het centrum van de zonneschijf. Blijf op de hoogte!!

GOES X-ray / SXI-movie / proton-event / Magnetogram from GONG