Een typische dag voor Professor David
Het Wolf zonnevlekgetal
Wanneer de wolken verdwenen zijn, kan Prof. David eindelijk de zonnevlekken tekenen. Inderdaad, het SIDC van de KSB neemt dag na dag de zonnevlekken waar, telt ze en volgt de evolutie van de verschillende zonnevlekken. Hiermede wordt een parameter geproduceerd, die het "Wolf zonnevlekgetal" heet. Ons departement verzorgt al sinds dertig jaar dagelijke waarnemingen van de fotosferische zonneschijf. De waarneming bestaat erin om de positie van de zonnevlekken en zonevlekgroepen op het karton in te tekenen. Het Wolfgetal wordt berekent als tien maal het aantal zonnevlekgroepen plus het totaal aantal zonnevlekken. Het Wolfgetal varieert periodisch gedurende een cyclus van 11 jaar tussen waarden van 0 en 150 (of meer), afhankelijk van de intensiteit van de zonneaktiviteit.

Hier zien we de wetenschapper in aktie. Hij begint de tekening van zonnevlekken en plages op het karton. Dit werk vergt veel geduld en nauwgezetheid.
- Volgende -


- Terug naar USET -